Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte i Oslo universitetssykehus er et tilbud for alle i Helse Sør-Øst. Ressurser, verktøy og annen informasjon som presenteres på nettsidene er ment som et hjelpemiddel for forskere og annet personell som er involvert i forskning som er forankret i et av regionens helseforetak. Som del av Helse Sør-Øst er du også velkommen til å kontakte en av forskningsstøttes fagavdelinger/fagpersoner for råd og veiledning. 

Regional forskningsstøtte er fortsatt i arbeid, selv om mange arbeider hjemmefra og de aller fleste møter og kurs foregår digitalt. Benytt kontaktadresser angitt under de enkelte temaene på nettsidene.

Covid-19-studier

Som ledd i koronaberedskap og behov for oversikt og koordinering av covid-19-studier, er det etablert en egen nettside med nyttig informasjon. Nettsiden vil bli kontinuerlig oppdatert.

Nyheter

Prosjektgjennomføring

Innenfor et helseforetak vil man finne ulike typer studier. Felles for dem alle er at de skal planlegges, igangsettes, gjennomføres og avsluttes i tråd med regelverket. Oslo universitetssykehus har styrende dokumenter for forskjellige typer studier, nedfelt i eHåndboken, som forsker må forholde seg til ved prosjektgjennomføring. Under beskrives de rutinene som gjelder for et prosjekts ulike faser.

Ressurser

Underveis i forskningen vil det dukke opp spørsmål knyttet til helt konkrete problemstillinger. Det kan gjelde alt fra etikk og personvern til biobank og register. Vi har samlet informasjon om ulike tematiske områder i delen under.

Verktøy

Under vil du finne en samling av relevante verktøy, standardiserte avtaler og maler og oversikt over aktuelle kurs og løsninger som vil kunne hjelpe deg i arbeidet med prosjektet ditt.