Nyheter

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte - Spørreundersøkelse om håndtering av forskningsdata - 22.6.2021

Unit har startet en utredning med mål om å gi forskerne bedre verktøy for håndtering av forskningsdata og har i den forbindelse en spørreundersøkelse for å kartlegge forskeres erfaringer. Frist for å besvare spørreundersøkelsen er 1. juli 2021. Se nettversjon av nyhetsbrevet her.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs ved Forskningsstøtte - 2.6.2021

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om høstens GCP-kurs og fordypningskurs i PROM.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Ny forskrift for medisinsk utstyr + ICTD 2021 - 27.5.2021

Her kan du lese webversjon av nyhetsbrev fra Regional forskningsstøtte.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: 20. mai - den internasjonale dagen for kliniske studier

20. mai er den internasjonale dagen for kliniske studier. Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte i anledning dagen.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs og nyheter - 9.4.2021

GCP-kurs, kurs i oppdragsstudier og instruksjonsvideo om NorCRINs prosedyrer: Se webversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte her.

Oppdaterte NorCRIN-prosedyrer og maler - 6.4.2021

NorCRIN har oppdatert prosedyrer og maler for ulike typer intervensjoner. Last ned PDF-dokument som beskriver endringene her.

Blogg på Ekspertsykehuset: Nettverk for studiepersonell - 29.1.2021

Les blogginnlegg om Nettverk for studiepersonell i Helse Sør-Øst på Ekspertsykehuset.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Åpen publisering (Open Access) - 11. 12.2020

Her er lenke til nettversjon av nyhetsbrev om åpen publisering.

Masterclass i biostatistikk for forskere i Helse Sør-Øst – en suksess! 10.12.2020

Sørlandet sykehus HF sammen med Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) og Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier – Clinical Trial Unit (CTU), begge en del av Regional forskningstøtte ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), arrangerte den første Masterclass i biostatistikk i et digitalt møte fredag 4. desember 2020.

Forskerne Ina Pedersen og Øyvind Holme fra Sørlandet sykehus HF og statistiker Inge Christoffer Olsen, som leder statistikkarbeidet i CTU, diskuterte metode- og statistiske utfordringer med non-inferiority studier med utgangspunktet i Pedersen og Holmes studie i et time-langt digitalt møte. 30 deltakere hørte på og fikk muligheten til å stille spørsmål og fortsette diskusjonen mot slutten av møtet. Dette var den første i en serie av Masterclass i biostatistikk som OCBE arrangerer for ikke-universitetssykehus i Helse Sør-Øst.

Øyvind Holme satte pris på å få studien belyst på denne måten: «Jeg synes formatet fungerte veldig godt og jeg synes Inge var knallgod til å trekke generelle linjer med utgangspunkt i et konkret prosjekt på en måte som selv en ufaglært kunne følge med på.»

Også forskningssjef ved Sørlandet sykehus HF, Frode Gallefoss, likte nyvinningen: «Flott for oss på ikke-universitetene å møte topp statistikere i OCBE på denne interaktive måten. Formatet egner seg godt for videre drift til glede for flere forskere.»

Statistiker Inge Christoffer Olsen synes det er morsomt å diskutere statistikk og studiedesign med klinikere og forskere: «Jeg synes det var fint organisert, og at det å ha en dialog fungerer mye bedre enn å snakke til Skype-veggen som ofte er der i vanlige forelesninger. Jeg storkoste meg.»

René Holst er ansvarlig for OCBEs veiledningstjenester, som alle forskere i Helse Sør-Øst kan benytte seg av ved å sende inn et enkelt skjema: https://www.med.uio.no/imb/english/research/centres/ocbe/advising. Han er allerede i gang med organisering av OCBEs neste Masterclass i biostatistikk, som vil arrangeres i januar og være åpent for alle forskere og interesserte ved ikke-universitetssykehus i Helse Sør-Øst.

Har du spørsmål, kontakt René Holst på rene.holst@medisin.uio.no eller telefon: 465 19 825.