Nyheter

NFR-midler til koronaforskning

Norges forskningsråd har den 7. mai delt ut 130 millioner kroner til 30 forskningsprosjekter. Se pressemelding og liste over prosjekter som har fått tildelt midler.

Her legger vi fortløpende ut nyheter om Covid-19.

Oversikt over Covid-19-studier ved OUS

Nå kan du finne oppdatert oversikt over planlagte og pågående Covid-19-studier ved OUS her.

Ny utsettelse for EU-søknader

Søknader  til utlysninger i helsedelen av EUs forskningsprogram/Horisont 2020 er nå utsatt til hhv 4. og 18 juni.

Deadline extended to 4 June: H2020-SC1-BHC-2018-2020
Deadline extended to 18 June: H2020-SC1-DTH-2018-2020 og H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020

Vennligst ta kontakt med Forskningsstøtte på grants@ous-hf.no (alt. Martin Sending, mobil 95221446) for mer informasjon og hjelp med/kvalitetssikring av søknad.

Se her for mer informasjon og EUs egen side for Corona-oppfølging for forskningsprosjekter og søknader.