Nyheter

Nyhetsbrev: Kurs i kliniske oppdragsstudier, GCP-kurs, CTIS-café - 27.3.2023

Her kan du lese nettversjon av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der tema er vårens kurs i kliniske oppdragsstudier og GCP, samt kommende CTIS-caféer.

Nyhetsbrev: Stata-kurs og kartlegging av kompetansebehov

Her kan du lese nettversjon av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om kurs i statistikkprogrammet Stata og kartlegging av kompetansebehov for kliniske studier. 

Nyhetsbrev: Kurs våren 2023 og kartlegging av kompetansebehov - 14.3.2023

Her kan du lese nettversjonen av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der temaene er kurs som arrangeres våren 2023 og kartlegging av kompetansebehov for kliniske studier i regi av NorCRIN og NorTrials.

Nyhetsbrev: Introduksjon til Stata - 22.2.2023

Her kan du lese nyhetsbrev om introduksjonskurs til statistikkprogrammet Stata.

Nyhetsbrev: Kurs i metaanalyse - 16.2.2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte der temaet er vårens kurs i metaanalyse.

Nyhetsbrev: Kurstilbud - 13.2.2023

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra forskningsstøtte der temaene er: Nasjonalt kurs i studiesykepleie, GCP-kurs, CTIS-kafé og PROMiNET introduksjonskurs om bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier.

Nyhetsbrev: Skal du søke myndigheter om godkjenning til å starte en legemiddelutprøving? - 17.1.2023

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om hva som gjelder når du skal søke om godkjenning av en legemiddelutprøving etter nytt regelverk. 

Nyhetsbrev: Kurs og PROM-konferanse - 9.1.2023

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om GCP-kurs, CTIS-kafé, PROMiNET introduksjonskurs til PROM (pasientrapporterte endepunkter) og forskningskonferansen PROM i klinisk forskning.

Nyhetsbrev: GCP og andre kurstilbud - 15.12.2022

Her finner du nettversjon av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om noen av vårens kurs- og undervisningstilbud: GCP-kurs, konferansen PROM i klinisk forskning og CTIS-kaféer. 

Nyhetsbrev: Nye prosedyrer for legemiddelutprøving - 30.11.2022

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om nye prosedyrer for søknad om legemiddelutprøvinger etter nytt regelverk og for overføring av pågående studier.