Nyheter

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs ved forskningsstøtte - 3. august 2020

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte med informasjon om kommende kurs i GCP, kliniske oppdragsstudier og pasientrapporterte endepunkter (PROM).

Felles generell forskningsbiobank for covid-19 ved OUS

OUS etablerer en felles generell forskningsbiobank for covid-19-innsamlinger. Spesifikke prosjekter beholder råderett over egne prøver, og det gis støtte til forbruksmaterialer og sporingsløsning (eBiobank). Et bredt samtykkeskriv for den generelle forskningsbiobanken dekker alle prosjektsamtykker som ikke involverer intervensjon.

Les mer i nyhetsbrev fra Regional forskningsstøtte her.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Digitale GCP-kurs - 24. juni 2020

Grunnet Covid-19-pandemien holdes GCP-kursene nå digitalt. Her finner du nettversjon av Forskningsstøttes nyhetsbrev med lenke til kursinfo og påmelding.

 

NFR-midler til koronaforskning

Norges forskningsråd har den 7. mai delt ut 130 millioner kroner til 30 forskningsprosjekter. Se pressemelding og liste over prosjekter som har fått tildelt midler.

Oversikt over covid-19-studier ved OUS

Nå kan du finne oppdatert oversikt over planlagte og pågående covid-19-studier ved OUS her.