Nyheter

OUS-forskere skal lede utviklingen av ny europeisk forskningsplattform - 23. oktober 2020

Forskere ved Oslo universitetssykehus skal lede utviklingen av ny europeisk forskningsplattform for utprøving av nye legemidler for COVID-19 og fremtidige pandemier

Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet skal, i samarbeid med ECRIN og det franske forskningsinstituttet Inserm, lede utviklingen av forskningsplattformen EU-SolidAct. EU-SolidAct er en del av et større multinasjonalt prosjekt, EU-RESPONSE, som nylig ble tildelt 15,7 millioner euro fra EU-kommisjonen.

COVID-19-pandemien har tydeliggjort et behov for raskt og effektivt å kunne teste ut nye legemidler i en pandemisk situasjon. EU-SolidAct vil utvikles som en adaptiv forskningsplattform for utprøving av nye legemidler mot COVID-19. Nye legemidler kan testes ut i flere parallelle utforskende fase 2-studier, og de mest lovende legemidlene kan så uten avbrudd testes videre i store fase 3-studier. EU-SolidAct vil få fleksibel design slik at de fleste europeiske sykehus kan delta på det nivået det enkelte sykehus velger, fra enkel registrering av bivirkninger og dødsfall til grundig rapportering av sykdomsdiagnostikk, laboratorieundersøkelser og langtidsoppfølging. EU-SolidAct kan brukes til å teste eksisterende legemidler for nye sykdommer, kombinasjoner av kjente legemidler, eller helt nye virkestoffer, hvor det å teste ut bivirkningsprofilen er avgjørende. Selv om EU-SolidAct er utviklet for å kunne svare effektivt på COVID-19-pandemien, er målet at denne plattformen også skal kunne reaktiveres raskt og effektivt ved fremtidige pandemier. En vellykket EU-RESPONSE vil kreve nasjonal forankring og overnasjonal styring gjennom etablering av solide styringsverktøy både mot respektive lands helsemyndigheter, europeiske samarbeidsorgan og industrien. EU-RESPONSE er et viktig steg mot bedre koordinert forskning i Europa.

Fra norsk side skal utviklingen av forskningsplattformen EU-SolidAct skal ledes av en tverrfaglig gruppe ved Oslo universitetssykehus med statistiker Inge Christoffer Olsen fra Regional forskningsstøtte i spissen. Målet er at den nye forskningsplattformen skal være klar ved årsskiftet.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs og nyheter - 5. oktober 2020

Her kan du lese nettversjonen av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Utlysning av forskningsmidler til generelle forskningsbiobanker - 22. september 2020

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev om utlysning av sentrale forskningsmidler for 2021-2022 til generelle forskningsbiobanker – 2-årig tildeling.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Clinical Trials Unit ved OUS - 15. september 2020

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om bl. a. tverrfaglig samarbeid og koordinering i CTU.

Regional forskningsstøttes nettsider finnes nå også i engelsk versjon - 21. august 2020

Du kan enkelt skifte mellom språk fra alle sider ved å klikke på flaggikonet øverst til venstre. Noen få sider er ikke relevante å ha på engelsk og finnes derfor bare med norsk tekst.

Del gjerne denne informasjonen med kolleger og andre som kan ha nytte av våre nettsider!

Tilbakemeldinger og innspill kan rettes til nettredaktør Ellen Johnsen.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Nyttig informasjon om høstens utlysninger - 18. august 2020

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte med informasjon om utlysninger fra Forskningsrådet, Helse Sør-Øst og EU.

Nyhetsbrev fra Forskningsstøtte: Kurs ved forskningsstøtte - 3. august 2020

Her finner du nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte med informasjon om kommende kurs i GCP, kliniske oppdragsstudier og pasientrapporterte endepunkter (PROM).