Nyheter

Nyhetsbrev: Kurs og seminar - 1.11.2022

Her kan du lese nettversjon av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om våre kommende kurs, seminar og CTIS-kafé.

Nyhetsbrev: Kurs i forskerinitierte kliniske studier - 13.10.2022

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om kurs i forskerinitierte kliniske studier.

Nyhetsbrev: Kurs og seminarer høsten 2022 - 13.9.2022

Her kan du lese nyhetsbrev om aktuelle kurs høsten 2022. 

Nyhetsbrev: Kurs og seminarer høsten 2022 - 29.8.2022

Her kan du lese nettversjon av nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om relevante kurs og seminarer.

Nyhetsbrev: Kurs og seminarer høsten 2022 - 3. august 2022

Her kan du lese nyhetsbrev fra Forskningsstøtte om høstens kurstilbud. 

Nyhetsbrev: Kurs og andre nyheter fra Forskningsstøtte - 30.6.2022

Her kan du lese nettversjon av siste nyhetsbrev fra Forskningsstøtte. Tema er kurs i GCP, randomiserte kontrollerte studier og metaanalyse, CTIS-café, oppdaterte prosedyrer i NorCRIN og ny OUS-prosedyre for oppdragsstudier. 

Nytt tilbud: Senter for digital forskerstøtte (DSC) ved Universitetet i Oslo - 27.6.2022

På Senter for digital forskerstøtte (DSC) får du veiledning i hvordan du på best mulig måte kan benytte deg av digitale verktøy og metoder i forsknings- og formidlingsarbeidet.

Blant temaene er Open Access, forskningsdatahåndtering, systematisk litteratursøk, visualisering og referansehåndtering. DSC kjører en rekke nyttige kurs og workshops høsten 2022 via Zoom. Disse er åpne for OUS-ansatte.

Mer informasjon, inkludert kursregistrering, finner du på senterets hjemmeside hos Universitetsbiblioteket i Oslo.