Kvalitetsstudier

Dersom du planlegger en studie som ikke krever forhåndsgodkjenning fra REK (ref. Helseforskningsprosjekter), se personvern på OUS’ nettsider. Her vil du blant annet finne nyttig informasjon om grenseflaten mellom forskning og kvalitetssikring samt melderutiner til personvernombudet og informasjonssikkerhetsleder.

Har du spørsmål om IT-løsninger eller trenger råd i forbindelse med innsamling og lagring av data som ledd i en kvalitetsstudie, se Registerstøtte og IT- løsninger i regi av Regional forskningsstøtte.