Helseforskningsprosjekter

I lenkene nedenfor finner du relevant informasjon ved gjennomføring av helseforskningsprosjekter som forutsetter forhåndsgodkjenning fra REK. Prosessen som er beskrevet tar utgangspunkt i forskningsprosedyren til OUS i eHåndboken:

Informasjonen kan også være nyttig for forskere i andre helseforetak som planlegger et helseforskningsprosjekt, ettersom mye er generiske prosesser.