Sletting/anonymisering og destruksjon av forskningsdata

Når prosjektet er avsluttet skal forskningsdata behandles i tråd med REK‐godkjenning og vilkår, også eventuelle vilkår angitt i tilbakemelding om behandlingsgrunnlag. Prosjektleder eller ansvarlig forsker vil motta en automatisk melding fra Medinsight register med påminnelse om sluttdato i eget prosjekt. 

Det er ikke anledning til å benytte forskningsdata i andre prosjekter uten at nye godkjenninger er innhentet.

Dersom det er tilknyttet en spesifikk forskningsbiobank til prosjektet, skal materialet behandles i tråd med det som er oppgitt i REK-godkjenning. For mer informasjon om destruksjon av humant biologisk materiale, se Tilgang, deling og destruksjon og Biobank.