Registrering i ClinicalTrials.gov og EU CTR

Alle prospektive kliniske studier som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal registreres i en offentlig tilgjengelig, godkjent database før prosjektet kan starte opp, dvs. før inklusjon av første pasient i studien.

Slik registrering er et vilkår de fleste eksterne finansieringskilder setter ved tildeling av midler, og er en forutsetning for publisering av resultater.

Alle søknadspliktige legemiddelstudier innenfor EØS-området må være registrert i EU Clinical Trials Register (EU CTR). Dette gjøres av Statens legemiddelverk (SLV) som laster opp informasjon fra EudraCT-skjemaet når studien er godkjent av både REK og SLV. Prosjektleder må verifisere at legemiddelstudien blir registrert i EU CTR. Gi beskjed til SLV ved avvik. 

Andre kliniske intervensjons- og observasjonsstudier registreres i ClinicalTrials.gov.

Er du i tvil om studien skal registreres eller ikke, se anbefalinger hos International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).