Registrering i ClinicalTrials.gov

Prospektive kliniske studier skal registreres i ClinicalTrials.gov før prosjektet kan starte opp, dvs. før inklusjon av første pasient i studien. Med kliniske studier menes legemiddelutprøving og annen pasientnær forskning der formålet er å teste ut, eller sammenligne, effekten av ulike behandlinger. Også observasjonsstudier av pasienter under og etter behandling skal registreres.