Humant biologisk materiale, dvs. organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker, som oppbevares i forbindelse med forskning, diagnostikk og behandling, inngår i ulike typer biobanker.

Team biobank kan hjelpe deg med rådgivning og support ved etablering av forskningsbiobanker, samt drift av eBiobank sporingsløsning for biologisk materiale.