Sporingsløsninger for forskningsbiobanker

Det finnes to regionalt godkjente sporingsløsninger for forskningsbiobanker i Helse-Sør-Øst.

eBiobank og Electronic Lab Notebook (ELN) kan benyttes ved OUS og AHUS, mens det ved de andre Helseforetakene i HSØ er Electronic Lab Notebook (ELN) som brukes. Regional forskningsstøtte i HSØ (RFST) har et supporttilbud knyttet til løsningene, herunder råd vedbruk av løsningene, bruker-kurs og opplæring, samt rådgivning ved etablering av en ny forskningsbiobank i en av løsningene. Sykehuspartner står for den tekniske driften og forvaltningen av løsningene. 

eBiobank

eBiobank er et sporingssystem (IT-program) til bruk for REK-godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker. Innregistrering av prøver standardiseres, man får oversikt over hvor prøver er lagret og hvor mye som er igjen. Søk kan utføres, og uttak logges. Sensitive opplysninger krypteres, og man forholder seg til avidentifiserte donor-løpenummer. Hver donor kan ha flere prøver tilknyttet, og prøvene får unike prøvenummer. eBiobank benyttes både ved OUS HF og Ahus HF, og det er satt opp separate databaser ved hvert HF.

Elektronisk forskningslogg (ELN)

Elektronisk forskningslogg ELN er et IKT-verktøy som skal sørge for enhetlig dokumentasjon av sporbarhet og kontroll av forskning på laboratoriet, herunder sporing av biologisk materiale i en fryser. Dokumentasjonen består eksempelvis av metodebeskrivelser, protokoller og referanser (henvisninger til hvor publikasjoner, rådata, patenter, etc. ligger lagret). Den omfatter også resultater fra eksperimenter og utsnitt av data som er nødvendig for å garantere oppbevaring og integritet av de opprinnelige forskningsdataene. ELN skal tilbys forskningsprosjekter som tilhører et helseforetak i Helse Sør-Øst.
 
ELN kan brukes som sporingsløsning for forskningsbiobanker ved alle HF i HSØ. Her finnes en brukerveiledning for å komme i gang.