Sporingsløsninger for forskningsbiobanker

Det finnes to regionalt godkjente sporingsløsninger for forskningsbiobanker i Helse-Sør-Øst.

eBiobank og Electronic Lab Notebook (ELN) kan benyttes ved OUS og AHUS, mens det ved de andre Helseforetakene i HSØ er Electronic Lab Notebook (ELN) som brukes. Regional forskningsstøtte i HSØ (RFST) har et supporttilbud knyttet til løsningene, herunder råd vedbruk av løsningene, bruker-kurs og opplæring, samt rådgivning ved etablering av en ny forskningsbiobank i en av løsningene. Sykehuspartner står for den tekniske driften og forvaltningen av løsningene. 

eBiobank

Department of Biobank and Registry Support, Research Support Services 

Do you need a system to keep track of included research participants and collected samples in your research biobank? Don’t worry – eBiobank can fix this!

Elektronisk forskningslogg (ELN)

Elektronisk forskningslogg ELN er et IKT-verktøy som skal sørge for enhetlig dokumentasjon av sporbarhet og kontroll av forskning på laboratoriet, herunder sporing av biologisk materiale i en fryser. Dokumentasjonen består eksempelvis av metodebeskrivelser, protokoller og referanser (henvisninger til hvor publikasjoner, rådata, patenter, etc. ligger lagret). Den omfatter også resultater fra eksperimenter og utsnitt av data som er nødvendig for å garantere oppbevaring og integritet av de opprinnelige forskningsdataene. ELN skal tilbys forskningsprosjekter som tilhører et helseforetak i Helse Sør-Øst.
 
ELN kan brukes som sporingsløsning for forskningsbiobanker ved alle HF i HSØ. Her finnes en brukerveiledning for å komme i gang. 

Ved OUS HF og Ahus HF eBiobank er både eBiobank og ELN godkjente sporingsløsninger for forskningsbiobanker.