Genetisk veiledningsplikt

Ved forskningsprosjekter som omfattes av bioteknologiloven, skal prosjektleder legge til rette for forsvarlig beredskap for genetisk veiledning. Avdeling for medisinsk genetikk skal godkjenne en slik beredskapsplan.