Aktuelle ressurser

Nedenfor finner du lenker til ressurser og verktøy som kan være relevant som ledd i planlegging, gjennomføring og avslutning av et REK-prosjekt.

Som ledd i planleggingen av et helseforskningsprosjekt kan det også være nyttig å sette seg litt inn i de ulike etiske spørsmål i forskning som involverer mennesker. Vi anbefaler at du setter av litt tid og ser hva som finnes på nettsidene til de Nasjonale forskningsetiske komiteer; forskningsetisk bibliotek.

Trenger du råd og veiledning kan det rettes til godkjenning@ous-hf.no, eller du kan ta kontakt med de som jobber med juss, etikk og personvern.