Forskningsetisk bibliotek

Forskningsetisk bibliotek er en nettressurs med vekt på forskningsetiske spørsmål og problemstillinger. Biblioteket inneholder en stor samling artikler skrevet av eksperter innen alle fagområder, samt diskusjonseksempler, litteraturreferanser og andre forskningsetiske ressurser.

Til Forskningsetisk bibliotek: https://www.etikkom.no/FBIB/