Juss, etikk og personvern

Juss, etikk og personvern

Regional forskningsstøtte tilbyr generell rådgivning og veiledning innen juss, etikk og personvern. Dette innbefatter:

  • Juridisk bistand i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter generelt og helseforskning spesielt, herunder bistand med avtaler.
  • Rådgivning og veiledning i saker som berører redelighet i forskning, herunder behandling av redelighetssaker.
  • Personvernrådgivning i forskning, herunder bistand i spørsmål som berører deling av data som ledd i forskningssamarbeid og publisering
  • Team for forskningsrådgivning og personvern bistår med råd og veiledning i forbindelse med helseforskningsprosjekter

Regional forskningsstøtte bidrar også med råd og veiledning i utarbeidelse av rutiner på nevnte fagområder. For mer informasjon, se lenkene nedenfor til de ulike tjenestene.

Kontaktinformasjon til Team for forskningsrådgivning og personvern:  OUSHFDLgodkjenning@ous-hf.no