Avtalemaler

Forskning som innebærer samarbeid mellom flere institusjoner skal være formalisert i egen avtale. Ved eksternt finansierte prosjekter er dette ofte et krav som finansieringskilder stiller for tildeling av midler. Inngåelse av avtaler er også spesielt viktig der forskningen innebærer deling og utlevering av forskningsdata. Se også formalisering av helseforskningsprosjekt.

I samarbeidsprosjekter mellom OUS og Institutt for klinisk medisin, så er det utarbeidet felles rutiner og mal for avtaleinngåelse. For mer informasjon, se UiOs nettsider.

Hvem som har fullmakt til å signere samarbeidsavtaler i forskning, følger av OUS’ fullmaktsstruktur og Fullmaktsmatrisen – forskning. Normalt vil avtaler kunne signeres av avdelingsleder (N3).

For prosjekter som utgår fra OUS anbefaler vi at man tar utgangspunkt i relevante maler nedenfor. Her vil du også finne lenke til eksterne maler som det kan være aktuelt å benytte.

Har du spørsmål eller trenger bistand med avtaler, se kontaktinformasjon under Juridisk bistand.

 

Forskningsrådets avtalemaler

Forskningsrådets avtalemaler finner du her.

NorCRIN-maler - legemiddelstudier

Prosedyre og maler for samarbeid i legemiddelstudier finner du på NorCRINs nettsider, under SOP LM 2.08: Samarbeidsavtaler, informasjonsrutiner og delegering av oppgaver.