Juridisk bistand

Juridisk bistand er en viktig og integrert del av den forskningsadministrative tjenesten som ytes i regi av Regional forskningsstøtte.  Dette gjelder alt fra personvern og behandling av redelighetssaker til forskningssamarbeid og avtaler, herunder spørsmål om rettigheter til forskningsresultater og data.

Dersom du har juridiske spørsmål, kan de rettes til følgende eposter:

For konkrete henvendelser om avtaler, rettighetsregulering mv. ta gjerne kontakt med:

Regional forskningsstøtte har også et tett samarbeid med juridisk avdeling på OUS. I saker av prinsipiell karakter vil Regional forskningsstøtte sørge for å innhente uttalelse fra juridisk. Eventuelt kan henvendelser rettes direkte til juridisk direktør Randi Borgen; randi.borgen@ous-hf.no.