Personvern i forskning

God og forsvarlig forskning forutsetter at forskningsdeltakernes interesser og rettigheter ivaretas i et forskningsprosjekt. Dette gjelder ikke minst deltakernes personvern. For mer informasjon om hva det er viktig å huske på i forbindelse med planlegging og gjennomforskning av helseforskningsprosjekter se Prosjektgjennomføring:

Personvern er også viktig at blir håndtert i forbindelse med etablering av forskningsbiobank og bruk av IT-løsninger for behandling av sensitive data. Se under Ressurser:

I forskningssamarbeid der det planlegges deling av data, er det samtidig viktig at deltakernes rettigheter blir ivaretatt. Under Verktøy finner du relevante avtalemaler.

Har du spørsmål om personvern i forskning kan de rettes til; godkjenning@ous-hf.no. Generelle spørsmål om personvern kan rettes direkte til personvernombudet; personvern@ous-hf.no.