Redelighet i forskning

Innledning

Forskningsetikk er i dag basert på et sett av normer og regler som har til formål å fremme etisk forsvarlig forskning. For å forstå bakgrunnen for det regulatoriske rammeverk for forskning, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i formålet for de ulike normer og regler. Tradisjonelt har det vært sondret mellom:

  • Normer om som sier noe om selve forskningsprosessen og hva som betraktes som redelighet i forskning
  • Normer som har til hensikt å beskytte enkelt individet mot krenkelser
  • Normer som beskriver åpenhet i publisering og formidling av forskningsresultater