Registerstøtte

Avdeling biobank- og registerstøtte en en avdeling underlagt virksomhetsområde Regional forskningstøtte HSØ.

Avdelingen drifter flere IKT løsninger til forsnings- og kvalitetsbruk, blant annet Medinsight som er en IT-løsning (registerløsning) for datainnsamling til registre. Vi gir også rådgivning på bruk av andre godkjente registerløsninger innad i HSØ og på sporingsløsninger for forskningsbiobanker. 

Avdelingen gir også råd og veiledning ved planlegging/design, oppstart, IKT og registerløsninger og ved planlegging av drift av både forsknings- og kvalitetsregistre på vegne av HSØ - både lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. Vi tilbyr også rådgivning ved etablering og bruk av sporingsløsninger for forskningsbiobanker. 

Serviceoppdraget knyttet til de Nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i HSØ er forankret i avdelingen.