Registerstøtte

Team Registerstøtte gir råd og veiledning ved planlegging/design, oppstart og drift av kvalitetsregistre og langvarige forskningsregistre.

Avdeling for biobank- og registerstøtte drifter også Medinsight og eReg som er IT-løsninger for datainnsamling til forskningsstudier og til forsknings- og kvalitetsregistre. Avdelingen drifter også den offisielle sporingsløsningen for forskningsbiobanker på OUS (eBiobank).