Registerstøtte

Team Registerstøtte gir råd og veiledning ved planlegging, oppstart og drift av kvalitetsregistre og langvarige forskningsregistre.

Avdeling for biobank- og registerstøtte drifter også Medinsight og eReg som er IT-løsninger for datainnsamling til forskningsstudier og til forsknings- og kvalitetsregistre.