Valg av registerløsning

Løsninger

Når du skal velge IT løsning til innsamling av data til et forskningsstudie, kvalitetsstudie, kvalitetsregister eller langvarige forskningsregister skal man benytte en godkjent IT-løsning. Hvilke løsninger som er godkjent varierer fra foretak til foretak, og det er derfor lurt å undersøke lokalt.

Løsningene som er beskrevet her, er alle godkjent for bruk ved OUS.

Medinsight

Medinsight Classic er en godkjent løsning til bruk i forskningsprosjekter og kvalitetsregistre. Løsningen tilbyr skreddersydde IT-løsninger for innsamling av strukturerte kliniske data. Data lagres sikkert i en SQL-database med full relasjonsbygging. Skjema og CRF-er, logikk, prosessflyt samt rapporter produseres etter kundens ønske. Driften av Medinsight er forankret i Avdeling biobank- og registerstøtte (Regional forskningsstøtte HSØ). For mer informasjon Medinsight.

eReg editor

eReg editor er en godkjent løsning til bruk i forskningsprosjekter og kvalitetsregistre. Løsningen er godkjent nasjonalt til datainnsamling, og er utviklet på OUS og driften er forankret i Avdeling biobank- og registerstøtte (Regional forskningsstøtte i HSØ). Forsker/kliniker designer selv CRF (skjema) i et applikasjonsgrensesnitt. Løsningen er web-basert. For å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav (tilgang til, innhentning av og behandling av personsensitive data) vil løsningen, i de tilfelle der en trenger tilgang til sensitive data, være begrenset til tilgang innenfor sykehusnettet. Gratis å bruke løsningen. Kontakt OUS-IKT for mer informasjon/tilgang: eReg

Tjenester for sensitive data (TSD)

TSD er en godkjent løsning, utviklet og driftet av Universitetet i Oslo (UiO), til bruk i forskningsprosjekter. Løsningen kan ikke benyttes til kvalitetsregister. TSD oppfyller lovens strengeste krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata, og er en web-basert skjemaløsning for sikker innsamling av data. Løsningen egner seg for mindre komplekse forskningsprosjekter, selv om det finnes grader av skreddersøm også her, det finnes for eksempel egne verktøy for særlig krevende og tunge (genetiske) datasett.

Epidata Manager og Epidata Entry Client

Disse løsningene er kun godkjent til forskningsprosjekter, og er en enkel – men effektiv – programvare for innsamling av avidentifiserte eller anonyme data. Bruker lager selv CRF-er eller spørreskjema og redigerer disse selv. Løsningen har god funksjonalitet for søking og gode eksportmuligheter til flere typer filformat. Programvaren er gratis å bruke og bestilles av Sykehuspartner. Løsningen anbefales for små og mellomstore prosjekter med lav kompleksitet, som ønsker noe enkelt, men brukervennlig. Løsningen er ikke web-basert, og data lagres lokalt. For mer informasjon, se Epidata.

Viedoc

Viedoc er en godkjent løsning til bruk i forskningsprosjekter, men ikke for kvalitetsregister. Dette er en web-basert løsning for innsamling av data, som tilfredsstiller krav til legemiddelstudier (GCP), og som derfor er godt egnet for denne typen studier.

Løsningen har også en modul for innhenting av pasientrapporterte data via PC, mobil eller nettbrett. Studier settes opp i Viedoc av Clinical Trial Unit (CTU) ved OUS, som også kan utføre datahåndteringsoppgaver som datakontroll, koding, skrive datahåndteringsdokumentasjon m.m. Den tette oppfølgingen av prosjekter som benytter Viedoc, gjør at løsningen medfører kostnader for bruker. Det vil påløpe en engangskostnad for utvikling av databasen, og det vil foreligge årlige lisenskostnader. Se også Datahåndtering. Ta kontakt med Clinical Trials Unit for mer informasjon.