Valg av registerløsning

Løsninger

Når du skal velge IT løsning til innsamling av data til et forskningstudie, kvalitetsregister eller et langvarig forskningsregister med bredt samtykke, skal man benytte en godkjent IT-løsning. Hvilke løsninger som er godkjent varierer mellom ulike helseforetak i Norge, og det er derfor lurt å undersøke dette lokalt.

Ved spørsmål knyttet til bruk av andre IKT løsninger ann hva som er angitt i listen under, så henvises det til OUS prosedyren "Melding og behandling av nye og endrede IKT-behov - https://ehandbok.ous-hf.no/document/45290".  

Løsningene som er beskrevet på denne siden, er alle godkjent for bruk ved OUS.

Medinsight

Medinsight Classic er en godkjent løsning til bruk i forskningsprosjekter og kvalitetsregistre. Løsningen tilbyr skreddersydde IT-løsninger for innsamling av strukturerte kliniske data. Data lagres sikkert i en SQL-database med full relasjonsbygging. Skjema og CRF-er, logikk, prosessflyt samt rapporter produseres etter kundens ønske. Driften av Medinsight er forankret i Avdeling biobank- og registerstøtte (Regional forskningsstøtte HSØ). For innsamling av PROMS data via internett så benyttes Medinsight i kombinasjon med TSD Nettskjema løsningen til UIO. For mer informasjon: Medinsight.

eReg editor

eReg har vært en av de godkjente IT løsningene for registerdrift ved OUS, men det er nå besluttet at eReg fases ut som registerløsning for nye registre på OUS og det innebærer at det vil ikke bli utført noen videre utvikling av eReg systemet og det vil ikke bli etablert nye registre i løsningen.

  • For registre/forskningsstudier som bruker eReg versjon 2 eller nyere, og hvor sluttdato er før 31/12-2022, så er det ikke nødvendig å konvertere til annen registerløsning.
  • For registre/forskningsstudier som skal driftes videre ut over 2022, så vil disse registrene etterhvert måtte konverteres over til ny registerløsning. Det vil bli gitt bistand for registre som trenger konvertering. 
  • For spesialregistre som befinner seg på selvstendig versjon av eReg så vil det bli gjort individuelle vurderinger i samråd med registrene hvorledes videre drift av registeret skal sikres.

Eksisterende registre/forskningsstudier i eReg vil være sikret minimums-support for å opprettholde nødvendig drift fremover.

Kontakt oushfpberegregistre@ous-hf.no for mer informasjon.

Tjenester for sensitive data (TSD) / Digital samtykkeløsning

TSD er en godkjent løsning, utviklet og driftet av Universitetet i Oslo (UiO), til bruk ved innsamling av data i forskningsprosjekter. 

TSD oppfyller lovens strengeste krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata, og er en web-basert skjemaløsning for sikker innsamling av data. Løsningen egner seg for mindre komplekse forskningsprosjekter og til innsamling av PROMS skjema m.m..

TSD har også utviklet en digital løsning som kan sende ut invitasjoner til å delta i forskningsstudier og innhenting av samtyker til forskning.

Epidata Manager og Epidata Entry Client

Epidata er godkjent til forskningsprosjekter, og er en enkel  programvare for innsamling av pseudonymiserte eller anonyme data. Kodelisten lagres i Medinsight kodelister. Bruker lager selv CRF-er eller spørreskjema og redigerer disse. Løsningen har grei funksjonalitet for søking og gode eksportmuligheter til flere typer filformat (scv, SPSS, STATA). Programvaren er gratis å bruke og bestilles av Sykehuspartner. Løsningen anbefales for små og mellomstore prosjekter med lav kompleksitet, som ønsker noe enkelt, men brukervennlig. Løsningen er ikke web-basert, og data lagres lokalt. Forskningsstøtte har ikke noen support av løsningen men har laget en enkel bruker-veiledning som du finner her. For mer informasjon, se Epidata.

NB! OUS har godkjent bruk av Epidata til lagring av data i mindre lokale kvalitetsregistre (under 300 pasienter og begrenset varighet inntil 3 år) gitt at data lagres pseudonymisert og kodelisten lagres i Medinsight kodelisteregister.

Viedoc

Viedoc er en godkjent løsning til bruk i forskningsprosjekter, men ikke for kvalitetsregister. Dette er en web-basert løsning for innsamling av data, som tilfredsstiller krav til legemiddelstudier (GCP), og som derfor er godt egnet for denne typen studier.

Løsningen har også en modul for innhenting av pasientrapporterte data via PC, mobil eller nettbrett. Studier settes opp i Viedoc av Clinical Trials Unit (CTU) ved OUS, som også kan utføre datahåndteringsoppgaver som datakontroll, koding, skrive datahåndteringsdokumentasjon m.m. Den tette oppfølgingen av prosjekter som benytter Viedoc, gjør at løsningen medfører kostnader for bruker. Det vil påløpe en engangskostnad for utvikling av databasen, og det vil foreligge årlige lisenskostnader. Se også Datahåndtering. Ta kontakt med Clinical Trials Unit for mer informasjon.