Datahåndtering

Hva er datahåndtering og hvem hjelper deg?

Formålet med datahåndtering i kliniske studier er å opparbeide en database hvor data er identiske med de innsamlede data slik de foreligger i kildedokumentene (f.eks. pasientjournal). Databasen skal være av god kvalitet, ved å holde antall feil og mangler i resultatene dine så lavt som mulig.

Datahåndtering i praksis – Studieavslutning

Før studien avsluttes sørger datahåndterer for, i samarbeid med studiegruppen og det tverrfaglige teamet ved CTU, at dataene i eCRF-en er så gode som overhodet mulig, og at det er minst mulig manglende data.

Våre ansatte

Oversikt over våre ansatte finner du her.