Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte bør man ta et GCP-kurs?

Lovverket stiller ingen krav til hvor ofte man må ta et GCP-kurs eller fornye sine kunnskaper innen GCP. Vår anbefaling er at dette gjøres jevnlig, og at man i alle fall bør ha tatt et kurs etter 2016 da ICH-GCP sist ble revidert og det tilkom en del endringer som det er viktig at både utprøvere og annet studiepersonell er klar over. Det er mulig det stilles strengere krav ved din seksjon / avdeling / klinikk.

Hvordan lager man koblingsliste i MedInsight?

Medinsight har en egen IT-løsning for å registrere koblingsliste/koblingsnøkkel, dette er OUS' eneste godkjente IT-løsning for lagring av kodelister og koblingsnøkler, ref. eHåndboken. Man kan opprette nye kodelister i løsningen, men det er også mulig å importere eksisterende kodelister fra Excel, som så lagres sikkert i løsningen. Denne løsningen er gratis å bruke. For mer informasjon se her.

Dersom du skal opprette en koblingsliste i MedInsight for første gang, sender du en mail til oushfpbmedinsight@ous-hf.no og ber om å få opprettet en bruker.

Hvordan kommer jeg i kontakt med navngitte personer i CTU?

Gå inn på vår avdelingsside på nettsidene til Oslo universitetssykehus, der finner du kontaktinformasjon til alle ansatte.

Skal det være logo på samtykket og i så fall hvilken?

REK har i noen tilfeller bedt om at det føres på logo på samtykkeskrivet.

Dersom man skal ha logo på samtykket, skal det være logo til det sykehuset som pasienten rekrutteres ved.  I en multisenterstudie betyr det at man må lage sykehusspesifikke versjoner med logo for hvert enkelt deltakende sykehus.

Hvis det er utarbeidet egen logo for studien, kan man godt benytte dette, ev. i tillegg til sykehuslogo.