Good Clinical Practice (GCP)

GCP er en kvalitetsstandard for klinisk forskning som er lovpålagt for legemiddelutprøvinger. Kravet gjelder uansett om legemidlet har markedsføringstillatelse eller ikke. Det er en god standard som med fordel kan benyttes også innen andre typer klinisk forskning. Prosedyrer og maler basert på GCP finnes på NorCRINs nettsider.

Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier holder GCP-kurs 4 ganger i året på OUS (se Kurs), 2 ganger i året på AHUS og ved andre helseforetak når det er ønskelig. Alle GCP-kurs i Helse Sør-Øst og andre steder i landet annonseres på NorCRINs nettsider og er åpne for alle.

Vi tilbyr å lese gjennom protokoller før de sendes til myndigheter for å sjekke at design og statistikk er hensiktsmessig, og at det lovmessige er på plass. Vi anbefaler at Transcelerates protokollmal benyttes. Om annen mal brukes skal den dekke punktene beskrevet i NorCRINs sjekkliste. Protokollen må sendes til CTUs epostkasse senest 14 dager før innsendelse.

GCP-spørsmål kan rettes til marcol@ous-hf.no.