Hva er statistisk analyse i kliniske studier?

De fleste av oss har et forhold til statistikk. Dette verktøyet brukes overalt i samfunnet og i alle fagfelt, fra samfunnsøkonomi til fysikk, fra havbruksforskning til strikking. Som forsker har du nok sikkert tatt minst ett kurs i statistikk fra universitetet, og har brukt statistikk i din kliniske forskning i forbindelse med publisering.

Statistikk er et av verktøyene man kan bruke for å gå fra fortidens observasjoner til å si noe om fremtiden. Ofte deles det inn i prediksjonsanalyse og kausal årsak-virkning-analyse. Prediksjon handler om hva som kommer til å skje uten noen form for manipulasjon eller påvirkning, mens kausaliteten handler om hva som skjer når man aktivt går inn og endrer noe.

Statistikktjenester

All rådgivning innen statistikk fra Clinical Trial Unit er gratis.

Vi kan også gjøre konkret statistikkarbeid i studien, og kan hjelpe deg med statistikken i alle delene av det kliniske forsøket ditt. Alt fra å designe forsøket, beregne utvalgsstørrelse, lage randomiseringslister og bidra til protokollskrivingen, til å skrive analyseplan, programmere alle analysene, tolke resultatene og bidra i artikkelskriving. Betingelsene for et slikt samarbeid blir nedfelt i en avtale, og arbeidet blir betalt av prosjektet/studiegruppen.

Vårt mål er at alt vi leverer skal være i henhold til internasjonale standarder for «Good Statistical Practice». Vi følger avdelingens kvalitetssystem, der vi har en egen rutinebeskrivelse (SOP) for hvordan arbeidet med statistikken i en studie skal foregå. Så langt er erfaringene våre gode, med flere publikasjoner i velrenommerte tidsskrifter. Vi følger Vancouverreglene for forfatterskap.

 

Våre ansatte

Oversikt over våre ansatte finner du her.