Hva er monitorering?

Skal du gjøre en legemiddelutprøving, eller en utprøving på utstyr som skal CE-merkes, er du pålagt å følge både norsk lovverk og retningslinjene i Good Clincal Practive (GCP). For andre intervensjonsstudier er det valgfritt, men mange velger å følge GCP allikevel, fordi det gir en god kvalitetssikring av studien og kan gjøre det lettere å få studien publisert.

Monitoreringstjenester

Seksjon for monitorering ved Oslo universitetssykehus hjelper deg med å risikovurdere prosjektet ditt, og har utarbeidet skjemaet som tar for seg de fleste sider ved en klinisk studie og alt som kan gå galt. Vi går igjennom dette skjemaet i fellesskap, identifiserer mulige risikoer i studien og finner løsninger for å redusere eller fjerne risikoen.

Våre ansatte

Oversikt over våre ansatte finner du her.