Helhetlig støtte fra Clinical Trials Unit

Clinical Trials Unit (CTU) er en regional funksjon som tilbyr rådgivning og forskningsstøtte i alle stadier av en akademisk klinisk studie - fra idé til publikasjon. Rådgivningen er gratis for alle forskere i Helse Sør-Øst. Rådgivningen omfatter god klinisk forskningspraksis - Good Clinical Practice (GCP), datahåndtering, monitorering, helseøkonomi, statistikk, søknadsprosesser, protokollutvikling, samt pasientrapporterte utfallsmålinger. 

Dersom du planlegger en klinisk studie og ønsker hjelp og bistand gjennom prosessen, starter du med å fylle ut meldeskjema.

Brukerbetalingen for de ulike oppgavene vi kan utføre i en klinisk studie vil være avhengig av faktorer som varighet, kompleksitet og antall senter. Her finner du noen eksempler på norsk og engelsk

Henvendelser til alle funksjoner i CTU eller prosjektkoordinator kan sendes til ctu@ous-hf.no. Lenke til oversikt over våre ansatte finnes her.