Mottak og koordinering

Koordinering fra CTU

Etter at CTU har mottatt utfylt meldeskjema, vil en dedikert prosjektkoordinator ta hånd om prosessen videre. Ut fra informasjonen du oppgir i meldeskjemaet, samt hvilken type prosjekt det er snakk om, setter prosjektkoordinatoren sammen et rådgivingsteam med ulik fagkompetanse. Prosjektkoordinatoren inviterer deg til et kartleggingsmøte, hvor rådgivningsteamet diskuterer prosjektet ditt med deg.

I etterkant av møtet får du tilsendt møtereferat, aktuelle maler og lenker til nyttig informasjon. Hvis det er relevant vil koordinator også følge opp med kostnadsestimater for oppgaver det kan være aktuelt at CTU utfører i studien.  

Prosjektkoordinatoren som følger deg gjennom kartleggingen vil være din kontaktperson videre, og vil kunne koble på aktuell fagkompetanse ut fra hvilke spørsmål eller problemstillinger som dukker opp. Hvis CTU utfører flere oppgaver i prosjektet ditt vil prosjektkoordinator følge prosjektet videre.