NorCRIN

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge. NorCRINs nettsider inneholder de fleste relevante maler og prosedyrer for gjennomføring av kliniske studier, og fungerer dermed som en nasjonal ressursbank innenfor fagfeltet.

NorCRIN består av alle de seks universitetssykehusene i Norge. Klikk på bildet nedenfor for å komme til NorCRINs nettsider.