Kurs i regi av Regional forskningsstøtte

Det gjennomføres en rekke kurs i regi av Regional forskningsstøtte. Nedenfor finner du lenker til kurs innenfor ulike tematiske områder.

For andre kurs i regionen, se også Læringsportalen.