Tidligere kurs og presentasjoner

Her legger vi fortløpende ut informasjon og presentasjoner fra avholdte kurs (etter 1.2.2020). Merk at ikke alle kurs og/eller presentasjoner vil bli lagt ut, f.eks. kan det være restriksjoner fra eksterne foredragsholdere, eller det kan være andre grunner til at man ikke ønsker å dele kursinformasjon.