Andre aktuelle kurs

Digital veiledning i bruk av pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)

Ønsker du å diskutere og få veiledning i bruk av PROM i prosjektet ditt med våre PROM-eksperter?

For å kunne påvirke klinisk praksis må PROM inkluderes på en vitenskapelig måte. PROMiNET tilbyr veiledning til PhD-stipendiater, postdoktorer, forskere eller andre som er involvert i klinisk forskning med bruk av PROM (og har tilhørighet i Helse Sør-Øst). Prosjektskisse (1-2 sider) og kort beskrivelse av hva det ønskes veiledning på må sendes inn på forhånd. Veiledningen gjennomføres på Teams.