Internkontroll forskning, forskningsetikk og personvern

Team for forskningsrådgivning og personvern består av rådgivere med kompetanse på helseforskning, personvern, juss og avtaleverk, biobank mm. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker at teamet deltar eller bidrar med presentasjoner, foredrag eller kursing.

Kontaktinformasjon til teamet: oushfdlgodkjenning@ous-hf.no

Teamleder Silje Melås: siveme@ous-hf.no