Kurs i hvordan skrive HSØ-søknader

Team for ekstern finansiering ved forskningsstøtte - OUS arrangerer søknadsskrivekurs til Helse Sør-Øst utlysningen med frist 4. september 2023. Kurset vil ta for seg søknadskategorier og krav, hvilke elementer en søknad består av og hvordan skrive de ulike delene, budsjettering, og generelle tips til hvordan skrive gode søknader.

Tidspunkt: Onsdag 14. juni 2023 kl. 14:00 – 16:00
Sted: Grønt auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Påmelding         

For spørsmål ta kontakt med grants@ous-hf.no