Team for ekstern finansiering tilbyr foredrag og kurs knyttet til ekstern finansiering av forskningsprosjekter. Aktuelle tema er søknadsskriving, budsjettering, prosjektoppfølging og rapportering. Foredrag og kurs tilpasses etter behov, og det er bare å ta kontakt angående andre aktuelle tema.

Forespørsler sendes til: grants@ous-hf.no