Kursoversikt

1. halvår 2024

Her kan du se hvilke kurs Forskningsstøtte arrangerer første halvår 2024.

Dato Type kurs Tittel Beskrivelse Mer info og påmelding Frekvens

På forespørsel

Stedlig og digitalt Roler og ansvar i helseforskningsprosjekter og forskningsetikk

Presentasjonen/kurset gir en innføring i pliktene som ligger til forskningsansvarlig og prosjektleder i helseforskningsprosjekter. Interne rutiner og ehåndboksdokumenter vil bli presentert inkl. forskningsetikk.

Kurs/presentasjon på ca 45 min til 1 time. Se for øvrig våre forskerstøttesider

Kontakt: Martin Sending, mobil 95221446 På forespørsel

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Søknadsskriving

Kurs for forskere som skal søke ekstern finansiering: hvordan skrive en god søknad

Kontakt team for ekstern finansiering: grants@ous-hf.no

På forespørsel

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Budsjettering

Kurs for forskere som skal søke ekstern finansiering: hvordan sette opp et budsjett for prosjektet

Kontakt team for ekstern finansiering: grants@ous-hf.no

På forespørsel

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Prosjektoppfølging

Kurs for forskere som har fått ekstern finansiering: hvordan skal prosjektet følges opp best mulig

Kontakt team for ekstern finansiering: grants@ous-hf.no

På forespørsel

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Rapportering

Kurs for forskere som har fått ekstern finansiering: hvordan følge opp krav til rapportering

Kontakt team for ekstern finansiering: grants@ous-hf.no

På forespørsel

På forespørsel

Stedlig

Introduksjon til Stata

To-dagers introduksjon til programvaren Stata

Rene Holst

Påmelding til venteliste

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Ulike statistiske temaer

OCBE kan tilby presentasjoner om ulike statistiske tema på forespørsel

Ragnhild Sørum Falk

På forespørsel

 

17. januar

9. februar

8. mars

19. april

5. juni

Stedlig

Forskningsveien 2A, kursrom 2

Rapportkafé Medinsight Månedlig «kafé» hvor hver deltaker får tilgang til en PC og kan jobbe med egne rapporter i sitt register. De som ønsker kan booke plass til introkurs i rapportmodul som avholdes i forkant av kafeen. Kaféens nettside  

15. februar

23. mai

Stedlig og digitalt GCP - hovedutprøver Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører Kursets nettside 4 ganger/år

15. februar

23. mai

Stedlig og digitalt GCP - sponsor Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. DMP og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien. Kursets nettside 4 ganger/år

12. og 15. januar

Digitalt (Teams) Digital veiledning i bruk av pasientrapporterte utfallsmålinger PROMiNET tilbyr veiledning til PhD-stipendiater, postdoktorer, forskere eller andre som er involvert i klinisk forskning med bruk av PROM og har tilhørighet i Helse Sør-Øst. Les mer  

26. januar

Stedlig (Forskningsbygget Radiumhospitalet)

Den 10. årlige konferansen om PROM i klinisk forskning – 10- årsjubileum

Arrangeres av Forskningsgruppe for pasientrapporterte resultater og helseøkonomi & PROMiNET

Program og påmelding  
4. og 5. mars

Stedlig, Thon hotell Opera

Jubileumsseminar ”nye” Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst

I anledning av at det er 10 år siden vi startet «nye» Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst, ønsker vi å samle kollegaer og samarbeidspartnere i og utenfor egen organisasjon

Mer info og påmelding

 
7. og 8. mars

Stedlig, Radiumhospitalet, Forskningsbygget (kan bli endret)

Introkurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

For å sikre høy kvalitet i forskning som innebærer bruk av PROM, er det viktig å lære seg de metodiske aspektene.

Kursets nettside

Påmelding

 
April/mai - tre ganger à to dager

Stedlig, Sogn arena

Introduksjon til Stata

Enkel introduksjon til Stata med fokus på hvordan komme i gang, lære grunnleggende ferdigheter innen datahåndtering og få innblikk i statistisk analyse med bruk av Stata.

Mer info og påmelding

 
3. juni Stedlig og digitalt Kurs i kliniske oppdragsstudier Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering Kursets nettside Årlig
24. juni Stedlig Hvordan søke forskningsmidler fra HSØ? Formulere mål, gjøre en forskjell, svare på vurderingskriteriene, velge søknadskategori Kursets nettside  
Kommer Stedlig Statistics in Randomized Clinical Trials This course gives an overview of methodological issues and challenges in the design and statistical analysis of randomized controlled trials.    

2. halvår 2024

Her kan du se hvilke kurs Forskningsstøtte arrangerer andre halvår 2024.

Dato Type kurs Tittel Beskrivelse Mer info og påmelding Frekvens

På forespørsel

Stedlig og digitalt Roler og ansvar i helseforskningsprosjekter og forskningsetikk

Presentasjonen/kurset gir en innføring i pliktene som ligger til forskningsansvarlig og prosjektleder i helseforskningsprosjekter. Interne rutiner og ehåndboksdokumenter vil bli presentert inkl. forskningsetikk.

Kurs/presentasjon på ca 45 min til 1 time. Se for øvrig våre forskerstøttesider

Kontakt: Martin Sending, mobil 95221446 På forespørsel

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Søknadsskriving

Kurs for forskere som skal søke ekstern finansiering: hvordan skrive en god søknad

Kontakt team for ekstern finansiering: grants@ous-hf.no

På forespørsel

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Budsjettering

Kurs for forskere som skal søke ekstern finansiering: hvordan sette opp et budsjett for prosjektet

Kontakt team for ekstern finansiering: grants@ous-hf.no

På forespørsel

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Prosjektoppfølging

Kurs for forskere som har fått ekstern finansiering: hvordan skal prosjektet følges opp best mulig

Kontakt team for ekstern finansiering: grants@ous-hf.no

På forespørsel

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Rapportering

Kurs for forskere som har fått ekstern finansiering: hvordan følge opp krav til rapportering

Kontakt team for ekstern finansiering: grants@ous-hf.no

På forespørsel

På forespørsel

Stedlig

Introduksjon til Stata

To-dagers introduksjon til programvaren Stata

Rene Holst

Påmelding til venteliste

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Ulike statistiske temaer

OCBE kan tilby presentasjoner om ulike statistiske tema på forespørsel

Ragnhild Sørum Falk

På forespørsel

 

28. august

27. september

30. oktober

29. november

Stedlig

Forskningsveien 2A, kursrom 2

Rapportkafé Medinsight Månedlig «kafé» hvor hver deltaker får tilgang til en PC og kan jobbe med egne rapporter i sitt register. De som ønsker kan booke plass til introkurs i rapportmodul som avholdes i forkant av kafeen. Kaféens nettside  

15. februar

23. mai

Stedlig og digitalt GCP - hovedutprøver Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører Kursets nettside 4 ganger/år

12. september

14. november

Stedlig og digitalt GCP - sponsor Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. DMP og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien. Kursets nettside 4 ganger/år

6. - 8. november

  Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier Mer info kommer!    

26. november

Stedlig (Rikshospitalet) og digitalt (Teams) Kurs i forskerinitierte kliniske studier Dette kurset gir en praktisk rettet innføring i planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier med akademisk sponsor, dvs. der sykehus eller andre ikke-kommersielle foretak har det overordnede ansvaret. Kurset henvender seg spesielt til forskere som skal ha ansvar for kliniske studier, primært legemiddelutprøving, men kan også være nyttig for andre som er involvert i klinisk forskning. Kursets nettside Årlig

Kommer

Digitalt (Teams) Digital veiledning i bruk av pasientrapporterte utfallsmålinger PROMiNET tilbyr veiledning til PhD-stipendiater, postdoktorer, forskere eller andre som er involvert i klinisk forskning med bruk av PROM og har tilhørighet i Helse Sør-Øst. Les mer  
Kommer

Stedlig, Radiumhospitalet, Forskningsbygget (kan bli endret)

Introkurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

For å sikre høy kvalitet i forskning som innebærer bruk av PROM, er det viktig å lære seg de metodiske aspektene.

Kursets nettside

 
Kommer

Stedlig, Sogn arena

Introduksjon til Stata

Enkel introduksjon til Stata med fokus på hvordan komme i gang, lære grunnleggende ferdigheter innen datahåndtering og få innblikk i statistisk analyse med bruk av Stata.

Mer info og påmelding

 
Kommer Stedlig Hvordan søke forskningsmidler fra HSØ? Formulere mål, gjøre en forskjell, svare på vurderingskriteriene, velge søknadskategori Kursets nettside  
Kommer Stedlig Statistics in Randomized Clinical Trials This course gives an overview of methodological issues and challenges in the design and statistical analysis of randomized controlled trials.