Kursoversikt

2. halvår 2023

Her kan du se hvilke kurs Forskningsstøtte arrangerer andre halvår 2023.

Dato Type kurs Tittel Beskrivelse Mer info og påmelding Frekvens

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Roller og ansvar i helseforskningsprosjekter og forskningsetikk

Presentasjonen/kurset gir en innføring i pliktene som ligger til forskningsansvarlig og prosjektleder i helseforskningsprosjekter. Interne rutiner og ehåndboksdokumenter vil bli presentert inkl. forskningsetikk.

Kurs/presentasjon på ca 45 min til 1 time. Se for øvrig våre forskerstøttesider

Kontakt: Martin Sending, mobil 95221446

På forespørsel

På forespørsel

Stedlig

Introduksjon til Stata

To-dagers introduksjon til programvaren Stata

Rene Holst

Påmelding til venteliste

På forespørsel

Stedlig og digitalt

Ulike statistiske temaer

OCBE kan tilby presentasjoner om ulike statistiske tema på forespørsel

Ragnhild Sørum Falk

På forespørsel

 

21. september

9. november

Stedlig og digitalt GCP - hovedutprøver Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører Kursets nettside 4 ganger/år

21. september

9. november

Stedlig og digitalt GCP - sponsor Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. SLV og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien. Kursets nettside 4 ganger/år

19. oktober

Stedlig, auditoriet Kreftsenteret, Ullevål Biobankdag OUS   Nettside  

27. oktober

24. november

Stedlig

Forskningsveien 2A, kursrom 2

Rapportkafé Medinsight Månedlig «kafé» hvor hver deltaker får tilgang til en PC og kan jobbe med egne rapporter i sitt register. Kaféen starter med et kort introkurs i rapportmodulen. Kaféens nettside Månedlig

11. - 13. oktober

Stedlig (Domus Medica) Statistics in RCTs This course gives an overview of methodological issues and challenges in the design and statistical analysis of randomized controlled trials.  Kursets nettside Årlig

10. november

Stedlig (Sogn Arena) Kurs i metaanalyse Kurset gir en introduksjon til bruk av systematiske oversikter/metaanalyser i klinisk forskning. Kursets nettside 2 ganger/år

21. november

Stedlig (Rikshospitalet) og digitalt (Teams) Kurs i forskerinitierte kliniske studier Dette kurset gir en praktisk rettet innføring i planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier med akademisk sponsor, dvs. der sykehus eller andre ikke-kommersielle foretak har det overordnede ansvaret. Kurset henvender seg spesielt til forskere som skal ha ansvar for kliniske studier, primært legemiddelutprøving, men kan også være nyttig for andre som er involvert i klinisk forskning. Kursets nettside Årlig

22. - 24. november

Stedlig, Radiumhospitalet  (22. og 23. november) og digitalt (24. november) PROMiNET Fordypningskurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

PROMiNET arrangerer Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier. Økt bruk av PROM (Patient Reported Outcome Measures) i forskning og klinikk er en ønsket utvikling og i tråd med politiske føringer. For å sikre høy kvalitet i denne type forskning, er det viktig å lære seg de metodiske aspekter ved bruk av PROM.

Kursets nettside Årlig

 

Digitalt

MasterClass

Åpen veiledningssesjon mellom forsker og statistiker, se Master Classes UiO

Ragnhild Sørum Falk

På forespørsel

 

Stedlig og digitalt

UiO-kurs v/ OCBE

OCBE is involved in several courses for students and researchers at the Faculty of Medicine, University of Oslo and South-Eastern Norway Regional Health Authority: Courses - Institute of Basic Medical Sciences (uio.no)

 

 

1. halvår 2024

Her kan du se hvilke kurs Forskningsstøtte arrangerer første halvår 2023.

Dato Type kurs Tittel Beskrivelse Mer info og påmelding Frekvens

På forespørsel

Stedlig og digitalt Roler og ansvar i helseforskningsprosjekter og forskningsetikk

Presentasjonen/kurset gir en innføring i pliktene som ligger til forskningsansvarlig og prosjektleder i helseforskningsprosjekter. Interne rutiner og ehåndboksdokumenter vil bli presentert inkl. forskningsetikk.

Kurs/presentasjon på ca 45 min til 1 time. Se for øvrig våre forskerstøttesider

Kontakt: Martin Sending, mobil 95221446 På forespørsel

På forespørsel

Stedlig Introduksjon til Stata

To-dagers introduksjon til programvaren Stata

Rene Holst

Påmelding til venteliste

På forespørsel

Stedlig og digitalt Ulike statistiske temaer

OCBE kan tilby presentasjoner om ulike statistiske tema på forespørsel

Ragnhild Sørum Falk

På forespørsel

 

Kommer

Digitalt MasterClass

Åpen veiledningssesjon mellom forsker og statistiker, se Master Classes UiO

Ragnhild Sørum Falk På forespørsel

Kommer

Stedlig og digitalt UiO-kurs v/ OCBE

OCBE is involved in several courses for students and researchers at the Faculty of Medicine, University of Oslo and South-Eastern Norway Regional Health Authority: Courses - Institute of Basic Medical Sciences (uio.no)

   

17. januar

9. februar

8. mars

19. april

Stedlig

Forskningsveien 2A, kursrom 2

Rapportkafé Medinsight Månedlig «kafé» hvor hver deltaker får tilgang til en PC og kan jobbe med egne rapporter i sitt register. De som ønsker kan booke plass til introkurs i rapportmodul som avholdes i forkant av kafeen. Kaféens nettside  

Kommer

Stedlig og digitalt GCP - hovedutprøver Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører Kursets nettside 4 ganger/år

Kommer

Stedlig og digitalt GCP - sponsor Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. SLV og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien. Kursets nettside 4 ganger/år

12. og 15. januar

Digitalt (Teams) Digital veiledning i bruk av pasientrapporterte utfallsmålinger PROMiNET tilbyr veiledning til PhD-stipendiater, postdoktorer, forskere eller andre som er involvert i klinisk forskning med bruk av PROM og har tilhørighet i Helse Sør-Øst. Les mer  

26. januar

Stedlig (Forskningsbygget Radiumhospitalet)

Den 10. årlige konferansen om PROM i klinisk forskning – 10- årsjubileum

Arrangeres av Forskningsgruppe for pasientrapporterte resultater og helseøkonomi & PROMiNET

Program og påmelding  
7. og 8. mars

Stedlig, Radiumhospitalet, Forskningsbygget (kan bli endret)

Introkurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

For å sikre høy kvalitet i forskning som innebærer bruk av PROM, er det viktig å lære seg de metodiske aspektene.

Kursets nettside

Påmelding

 
Kommer Stedlig og digitalt Kurs i kliniske oppdragsstudier Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering Kursets nettside Årlig
Kommer Stedlig Statistics in Randomized Clinical Trials This course gives an overview of methodological issues and challenges in the design and statistical analysis of randomized controlled trials.