Kursoversikt

1. halvår 2023

Her kan du se hvilke kurs Forskningsstøtte arrangerer første halvår 2023.

Dato Type kurs Tittel Beskrivelse Mer info og påmelding Frekvens

På forespørsel

Stedlig og digitalt Roler og ansvar i helseforskningsprosjekter og forskningsetikk

Presentasjonen/kurset gir en innføring i pliktene som ligger til forskningsansvarlig og prosjektleder i helseforskningsprosjekter. Interne rutiner og ehåndboksdokumenter vil bli presentert inkl. forskningsetikk.

Kurs/presentasjon på ca 45 min til 1 time. Se for øvrig våre forskerstøttesider

Kontakt: Martin Sending, mobil 95221446 På forespørsel

På forespørsel

Stedlig Introduksjon til Stata

To-dagers introduksjon til programvaren Stata

Rene Holst

Påmelding til venteliste

På forespørsel

Stedlig og digitalt Ulike statistiske temaer

OCBE kan tilby presentasjoner om ulike statistiske tema på forespørsel

Ragnhild Sørum Falk

På forespørsel

 

Kommer

Digitalt MasterClass

Åpen veiledningssesjon mellom forsker og statistiker, se Master Classes UiO

Ragnhild Sørum Falk På forespørsel

Kommer

Stedlig og digitalt UiO-kurs v/ OCBE

OCBE is involved in several courses for students and researchers at the Faculty of Medicine, University of Oslo and South-Eastern Norway Regional Health Authority: Courses - Institute of Basic Medical Sciences (uio.no)

   

6. januar

3. februar

3. mars

14. april

5. mai

2. juni

Stedlig (Sogn Arena) og digitalt CTIS-café

Den nye forordningen for kliniske utprøvinger av legemidler ble implementert 31. januar 2022. Dette innebærer bl.a. en ny søknadsportal, Clinical Trial Information System (CTIS). CTU tilbyr støtte rundt bruken av CTIS. 

Påmelding

 

 

13. januar

10. mars

14. april

12. mai

Stedlig

Forskningsveien 2A, kursrom 2

Rapportkafé Medinsight Månedlig «kafé» hvor hver deltaker får tilgang til en PC og kan jobbe med egne rapporter i sitt register. De som ønsker kan booke plass til introkurs i rapportmodul som avholdes i forkant av kafeen. Kaféens nettside  

27. januar

Stedlig

Radiumhospitalet

PROM i klinisk forskning

På konferansen får du høre om bruk av PROM (Patient Reported Outcome Measures) innen temaene metode og helseøkonomi, samt bruk av PROM i spesielle grupper.

Konferansens nettside

Årlig

9. februar

10. mai

Stedlig og digitalt GCP - hovedutprøver Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører Kursets nettside 4 ganger/år

9. februar

10. mai

Stedlig og digitalt GCP - sponsor Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. SLV og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien. Kursets nettside 4 ganger/år

14. februar 

13:00 - 15:00

Stedlig

Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, møterom Undredal

Samtykke i forskning

Kurset er på to timer, og har følgende tema:

  1. Hva finnes av løsninger for samtykke 
  2. Samtykkets innhold med hensyn til biobank og register 

Kursets nettside

Påmelding

 
16.-17. mars

Stedlig, Domus Odontologica

Introkurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

For å sikre høy kvalitet i forskning som innebærer bruk av PROM, er det viktig å lære seg de metodiske aspektene.

Kursets nettside

Påmelding

 
21. april Stedlig, Sogn Arena Kurs i metaanalyse Kurset gir en introduksjon til bruk av systematiske oversikter/metaanalyser i klinisk forskning. Kursets nettside  
31. mai Stedlig og digitalt Kurs i kliniske oppdragsstudier Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering Kursets nettside Årlig
12. juni Stedlig, Grønt auditorium, Rikshospitalet Kurs i helseøkonomisk evaluering Team helseøkonomi ved forskningsstøtte - OUS forklarer hva helseøkonomi er, hva som inngår i en helseøkonomisk evaluering, hvordan dataene analyseres og hvorfor helseøkonomisk evaluering er viktig å inkludere i en klinisk studie. Kursets nettside  
14. juni Stedlig, Grønt auditorium Rikshospitalet Kurs i HSØ-søknad Søknadsskrivekurs til Helse Sør-Øst utlysningen med frist 4. september 2023 Kursets nettside  
Kommer Stedlig Statistics in Randomized Clinical Trials This course gives an overview of methodological issues and challenges in the design and statistical analysis of randomized controlled trials.    

2. halvår 2023

Her kan du se hvilke kurs Forskningsstøtte arrangerer andre halvår 2023.

Dato Type kurs Tittel Beskrivelse Mer info og påmelding Frekvens
    CTIS-kafé      
    Rapportkafé Medinsight      
    GCP hovedutprøver      
    GCP sponsor      

November

Stedlig (Rikshospitalet) Kurs i forskerinitierte kliniske studier Dette kurset gir en praktisk rettet innføring i planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier med akademisk sponsor, dvs. der sykehus eller andre ikke-kommersielle foretak har det overordnede ansvaret. Kurset henvender seg spesielt til forskere som skal ha ansvar for kliniske studier, primært legemiddelutprøving, men kan også være nyttig for andre som er involvert i klinisk forskning. Kursets nettside Årlig