Course overview

1. halvår 2022

Her kan du se hvilke kurs Forskningsstøtte arrangerer første halvår 2022.

Dato Type kurs Tittel Beskrivelse Mer info og påmelding Frekvens
22. - 24. mars Stedlig Statistics in Randomized Clinical Trials This course gives an overview of methodological issues and challenges in the design and statistical analysis of randomized controlled trials.    
20. april Stedlig og digitalt Café om sikkerhetsrapportering i akademiske legemiddelutprøvinger Det vil bli presentasjoner fra representanter for Legemiddelverket, forskere, legemiddelindustri og forskningsstøtte. Utgangspunktet er akademiske legemiddelutprøvinger, men noe vil også være relevant for kommersielle sponsorer. Diskusjoner vil stå i fokus.    
10. mai Digitalt GCP - hovedutprøver Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører Kursets nettside 4 ganger/år
12. mai Hybrid: Stedlig og digitalt GCP - sponsor Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. SLV og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien. Kursets nettside 4 ganger/år
12. mai Stedlig Licence to Biobank!

Hva innebærer det å drive biobanking til forskning på sykehus?

Hvordan går man frem fra planlegging av en forskningsbiobank til publisering av resultater?

Hvem kan etablere en forskningsbiobank?

   
19. mai Stedlig og digitalt Kurs i kliniske oppdragsstudier Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering Kursets nettside Årlig

2. halvår 2022

Her kan du se hvilke kurs Forskningsstøtte arrangerer andre halvår 2022.

Dato Type kurs Tittel Beskrivelse Mer info og påmelding Frekvens

12. august

2. september

7. oktober

4. november

2. desember

Stedlig (Sogn Arena) og digitalt CTIS-café

Den nye forordningen for kliniske utprøvinger av legemidler ble implementert 31. januar 2022. Dette innebærer bl.a. en ny søknadsportal, Clinical Trial Information System (CTIS). CTU tilbyr støtte rundt bruken av CTIS. 

Påmelding  

8. september og 24. november

 

Stedlig og digitalt GCP - hovedutprøver Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører Kursets nettside 4 ganger/år

8. september og 24. november

Stedlig og digitalt GCP - sponsor Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. SLV og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien. Kursets nettside 4 ganger/år

2. - 4. november

Stedlig (Domus Medica)

Statistics in randomized clinical trials This course gives an overview of methodological issues and challenges in the design and statistical analysis of randomized controlled trials.  Kursets nettside To ganger/år

2. - 4. november

Stedlig (2. - 3. november) og digitalt (4. november)

PROMiNET Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

Kurset arrangeres av PROMiNET. For å sikre høy kvalitet i denne type forskning, er det viktig å lære seg de metodiske aspekter ved bruk av PROM. Kurset er primært beregnet for PhD-studenter og kliniske forskere som er involvert i forskning med PROM i Helse Sør-Øst.  Kursets nettside Årlig

11. november kl. 9:15 - 12:00

Stedlig

(Sogn Arena)

Kurs i metaanalyse Kurset gir en introduksjon til bruk av systematiske oversikter/metaanalyser i klinisk forskning.
Dette innebærer blant annet definisjon av forskningsspørsmålet, identifisere egnede studier og statistisk syntese av kvantitative resultater fra flere tidligere studier.
Kursets nettside  

November (dato kommer)

Stedlig og digitalt Kurs i forskerinitierte kliniske studier Dette kurset gir en praktisk rettet innføring i planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier med akademisk sponsor, dvs. der sykehus eller andre ikke-kommersielle foretak har det overordnede ansvaret. Kurset henvender seg spesielt til forskere som skal ha ansvar for kliniske studier, primært legemiddelutprøving, men kan også være nyttig for andre som er involvert i klinisk forskning. Kursets nettside Årlig