GCP - hovedutprøver

18. oktober 2021, kl.12:00-14:00 (Digitalt)

Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører.

Kursinnhold

  • Good Clinical Practice (GCP R2)
  • Planlegging
  • Protokoll
  • Rekruttering og inklusjon
  • Innhenting av samtykke
  • Uønskede hendelser og avvikshåndtering
  • Journalføring
  • Utfylling av CRF
  • Studiearkiv
  • Avslutning og arkivering

Last ned timeplan for kurset her

Påmeldingsinfo

Lenke til påmelding

Påmeldingsfrist: 14. oktober, kl. 23.30

Kun de som er påmeldt kurset vil få sertifikat ettersendt.

 

Påloggingsinfo Skype-møte

Bli med i Skype-møte       

Har du problemer med å bli med? Prøv Skype Web App

Bli med over telefon:

+47 23 03 33 33    

Konferanse-ID: 78332450

 

Kursansvarlig: Bjørn Solvang

Vi svarer på spørsmål du måtte ha angående kurset på telefon 950 51 519 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no.

Påmelding via mail vil ikke bli registrert.