GCP - hovedutprøver

10. mai 2022, kl. 13:00-15:15 (Digitalt)

Kurset dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere. 

Kursinnhold

  • Good Clinical Practice (GCP R2)
  • Planlegging
  • Protokoll
  • Rekruttering og inklusjon
  • Innhenting av samtykke
  • Uønskede hendelser og avvikshåndtering
  • Journalføring
  • Utfylling av CRF
  • Studiearkiv
  • Avslutning og arkivering

Last ned timeplan for kurset her

Påmeldingsinfo

Lenke til påmelding

Påmeldingsfrist: 8. mai kl. 23:30

Kun de som er påmeldt kurset vil få sertifikat ettersendt.

 

Påloggingsinfo Skype-møte

Bli med i Skype-møte 

Har du problemer med å bli med? Prøv Skype Web App

Bli med over telefon:

+47 23 03 33 33    

Konferanse-ID:

1650238

 

Kursansvarlig: Bjørn Solvang

Vi svarer på spørsmål du måtte ha angående kurset på telefon 950 51 519 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no.

Påmelding via mail vil ikke bli registrert.