GCP - hovedutprøver

Neste kurs blir i august og november 2022 - datoer kommer!

Kurset dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere. 

Kursinnhold

  • Good Clinical Practice (GCP R2)
  • Planlegging
  • Protokoll
  • Rekruttering og inklusjon
  • Innhenting av samtykke
  • Uønskede hendelser og avvikshåndtering
  • Journalføring
  • Utfylling av CRF
  • Studiearkiv
  • Avslutning og arkivering

Timeplan for kurset 

Påmeldingsinfo

Lenke til påmelding

Kun de som er påmeldt kurset vil få sertifikat ettersendt.

 

Påloggingsinfo 

 

Konferanse-ID:

 

 

Kursansvarlig: Bjørn Solvang

Vi svarer på spørsmål du måtte ha angående kurset på telefon 950 51 519 eller mail GCP-kurs@ous-hf.no.

Påmelding via mail vil ikke bli registrert.