Kurs i forskerinitierte kliniske studier

Neste kurs blir høsten 2022!

Dette kurset gir en praktisk rettet innføring i planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier med akademisk sponsor, dvs. der sykehus eller andre ikke-kommersielle foretak har det overordnede ansvaret. Kurset henvender seg spesielt til forskere som skal ha ansvar for kliniske studier, primært legemiddelutprøving, men kan også være nyttig for andre som er involvert i klinisk forskning.

Målet med kurset er å:

  • Øke forståelsen for hvilke ressurser og kvalifikasjoner som kreves
  • Øke forståelsen for roller og ansvar i en klinisk studie
  • Dele kunnskap om hva man må tenke på i de ulike fasene av en klinisk studie

Det forutsettes at deltakerne har kjennskap til Good Clinical Practice (GCP) og tilhørende terminologi. Det er en fordel å ha tatt GCP-kurs.

Presentasjoner fra kurset legges ut på denne siden.

Kursansvarlige: Bjørn Solvang og Ellen Johnsen