Andre aktuelle kurs

PROMiNET Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

27-29 oktober 2021, OUS Radiumhospitalet

Økt bruk av PROMs (Patient Reported Outcome Measures) i forskning og klinikk er en ønsket utvikling og i tråd med politiske føringer. For å sikre høy kvalitet i denne type forskning, er det viktig å lære seg de metodiske aspekter ved bruk av PROM. Kurset er primært beregnet for PhD-studenter og kliniske forskere som er involvert i forskning med PROM i Helse Sør-Øst. Kurset vil gi 2 studiepoeng i ph.d-programmet ved Universitetet i Oslo, ved fullført kursprøve.