Spesielt om bruk av Viedoc i klinisk utprøving

ViedocTM er en web-basert løsning for innsamling av data som tilfredsstiller de regulatoriske og funksjonelle kravene til legemiddelstudier. Løsningen har også en modul for innhenting av pasientrapporterte data via PC, mobil eller nettbrett (ViedocMeTM). Det må betales lisens for ViedocTM.

ViedocTM er et komplekst system med mange muligheter og funksjonaliteter. Derfor bruker datahåndterer også tid på å gi studiegruppene opplæring underveis. Noe av det gjøres på møter mens databasen bygges, og ved at de som er mest involvert i studien tester underveis. Dersom det er en studie med mange sentre, holdes det gjerne et oppstartsmøte der datahåndterer viser hvordan man bruker ViedocTM, hvordan data legges inn i eCRF-en og hvordan man kommuniserer med hverandre i ViedocTM når studien er i gang. Det er en fordel å kjenne til hvordan databasen fungerer før studien startes.

Hvis det er aktuelt, brukes ViedocMeTM for innhenting av pasientrapporterte data. I ViedocMeTM kan studiedeltakere svare på elektroniske spørreskjemaer på egen elektronisk enhet (smarttelefon, PC eller nettbrett) og få påminnelser på sms eller e-post med lenke til skjemaene de skal fylle ut.