Datahåndteringstjenester fra Seksjon for datahåndtering – Clinical Trial Unit

Seksjon for datahåndtering består av ti personer som arbeider fulltid med datahåndtering av omtrent 60 kliniske studier per i dag; studier ved flere sykehus i Helse Sør-Øst.

I august 2019 mottok CTU og seksjon for Datahåndtering ECRIN (European Clinical Resaerch Infrastructure Network) Data Centre Certification. En slik sertifisering betyr at seksjonen møter ECRINs krav til datahåndtering i kliniske studier. Sertifiseringen viser at vi har et rammeverk som møter internasjonale krav til «best practice», at vi har dokumentert dette og leverer studier i henhold til internasjonale kvalitetskrav.

Under planleggingen av en klinisk studie, kan dere kontakte oss med spørsmål angående datahåndtering. Seksjon for datahåndtering tilbyr gratis rådgivning til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Operative datahåndteringstjenester er ressurskrevende. Seksjonen utfører disse tjenestene, med høy kvalitet og til svært gunstige priser, for studier som er hjemmehørende i et av helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Praktisk datahåndtering faktureres etter gjeldende NorCRIN-takster, kontakt oss gjerne for å få oppdaterte priser. Kostnaden må tas høyde for i prosjektets budsjettering. Samtidig er det verdt å huske på at denne utgiften vil sikre dere etterlevelse av lover og regelverk, gi studien vesentlig høyere kvalitet, og være ressursbesparende på andre områder av selve studiegjennomføringen. Tjenestene som kjøpes gjennom Clinical Trial Unit sikrer dessuten en viktig merverdi, ved at avdelingen arbeider helhetlig med datahåndtering, monitorering, statistikk og helseøkonomi, i tillegg til at det hele koordineres av en egen prosjektkoordinator.

Hvilke tjenester du trenger eller ønsker i din studie, avtales i samarbeid med oss.