Datahåndtering i praksis – Studieavslutning

Før studien avsluttes sørger datahåndterer for, i samarbeid med studiegruppen og det tverrfaglige teamet ved CTU, at dataene i eCRF-en er så gode som overhodet mulig, og at det er minst mulig manglende data. Ofte er det en del «queries» som skal avklares i sluttfasen. Når databasen er klar for låsing, stenger datahåndterer den. Også prosessene rundt låsing dokumenteres godt. Seksjon for datahåndtering leverer ut og arkiverer data som avtalt med studiegruppen. Det skrives en datahåndteringsrapport, der det beskrives hva som er gjort og hvordan. I tillegg beskrives eventuelle endringer som er gjort underveis i studien.