Nettskjema - Tjeneste for sensitive data (TSD) og Digital samtykkeløsning

TSD og Nettskjemaløsningen er utviklet og driftet av Universitetet i Oslo (UiO), til bruk ved innsamling av data i forskningsprosjekter. 

TSD oppfyller lovens strengeste krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata, og inneholder en brukervennlig web-basert skjemaløsning for sikker innsamling av data. Løsningen egner seg for mindre komplekse forskningsprosjekter og til innsamling av PROMS skjema m.m..

TSD har også utviklet en digital løsning som kan sende ut invitasjoner til å delta i forskningsstudier og innhenting av samtyker til forskning.

TSD fungerer med et enkelt brukergrensesnitt, og det er lett for bruker å designe og redigere skjema. Det er en kostnad knyttet til bruk av løsningen. For mer informasjon, se UiO, Tjenester og verktøy

TSD Digital samtykkeløsning

Det er inngått avtale mellom OUS og UIO om bruk av «Digital samtykkeløsning» på TSD/Nettskjema plattformen til UIO. Løsningen kan bruke for å sende ut invitasjoner om å delta i forskningsstudier og deltakere kan avgi et samtykke digitalt ved bruk av eSigneringsløsning (2- faktor innlogging).

Her finner du mer informasjon om samtykkeløsninger.