Avtaler og maler

Maler for utforming av samtykke og avtaler som ledd i forskningssamarbeid, kan være et nyttig verktøy som ledd i planlegging og formalisering av helseforskningsprosjekter. Nedenfor finner du lenker til maler for henholdsvis avtaler, samtykker og protokoller.

Dersom du har behov for bistand, se kontaktinformasjon under Juridisk bistand.