Protokollmaler

Maler for studieprotokoll

På NorCRINs nettsider kan du finne protokollmal for klinisk utprøving av legemidler, samt maler for tilhørende dokumenter.

Det finnes også prosedyrer og maler for utprøving av medisinsk utstyr og andre intervensjoner på nettsidene.

Krav til protokollinnhold for helseforskningsprosjekter som skal forhåndsgodkjennes av de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), følger av Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, §8.