Brukermedvirkning i forskning

Brukere kan bidra til forskningen på flere ulike måter, enten på et overordnet nivå eller gjennom direkte involvering i forskningsprosjekter. Enkelte utlysninger av forskningsmidler stiller krav om brukermedvirkning. Kravene varierer med type utlysning og finansieringskilde. I EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 er brukermedvirkning et viktig kriterium.

Les mer om brukermedvirkning på nettsiden til Stab forskning, innovasjon og utdanning ved OUS. Her finner du bl.a. veiledere, retningslinjer og ofte stilte spørsmål.