Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte i Oslo universitetssykehus er et tilbud for alle i Helse Sør-Øst. Ressurser, verktøy og annen informasjon som presenteres på nettsidene er ment som et hjelpemiddel for forskere og annet personell som er involvert i forskning som er forankret i et av regionens helseforetak. Som del av Helse Sør-Øst er du også velkommen til å kontakte en av forskningsstøttes fagavdelinger/fagpersoner for råd og veiledning. 

Regional forskningsstøtte er fortsatt i arbeid, selv om mange arbeider hjemmefra og de aller fleste møter og kurs foregår digitalt. Benytt kontaktadresser angitt under de enkelte temaene på nettsidene.

Regional forskningsstøtte tilbyr rådgivning og tjenester innen følgende områder:

I tillegg tilbys forskningsadministrativ støtte innen:

Regional forskningsstøtte tilbyr også kurs innen alle fagområder, se Kurs. Vi påtar oss også mer skreddersydde kurs etter avtale.

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Regional forskningsstøtte? Klikk her for å melde deg på.

Organisasjon

Regional forskningsstøtte ledes av Kristin Bjordal og omfatter følgende avdelinger:

 

 

Regional forskningsstøtte

Kristin Bjordal

Clinical Trials Unit (CTU)

Jon Borgaard

Rådgivning og tjenester i alle stadier av en klinisk studie

 • Monitorering
 • Datahåndtering
 • Statistikk
 • GCP
 • Helseøkonomi
 • PROM

Administrativ forskerstøtte

Peder Utne

Rådgivning og veiledning innen

 • Internkontroll for forskning
 • Forskningsetikk og -jus
 • Avtaleinngåelse
 • Ekstern finansiering
 • Publisering
 • Rapportering
 • Oppdragsstudier og industrisamarbeid

Biobank- og registerstøtte

Dominic A. Hoff

Registre og forskningsbiobanker

 • Planlegging
 • Formalisering
 • Etablering
 • Drift

Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE)

Arnoldo Frigessi

Veiledning innen

 • Valg av design og metode
 • Statistiske og epidemiologiske analysemetoder

Avdeling for Komparativ Medisin (KPM)

Henrik Rasmussen

Fagkompetanse på alle aspekter ved dyreforsøk