N E

Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte i Oslo universitetssykehus er et tilbud for alle i Helse Sør-Øst. Ressurser, verktøy og annen informasjon som presenteres på nettsidene er ment som et hjelpemiddel for forskere og annet personell som er involvert i forskning som er forankret i et av regionens helseforetak. Som del av Helse Sør-Øst er du også velkommen til å kontakte en av forskningsstøttes fagavdelinger/fagpersoner for råd og veiledning. 

Regional forskningsstøtte er fortsatt i arbeid til tross for at Sogn Arena er stengt! Benytt kontaktadresser angitt under de enkelte temaene på nettsidene.

Regional forskningsstøtte tilbyr rådgivning og tjenester innen følgende områder:

I tillegg tilbys forskningsadministrativ støtte innen:

Regional forskningsstøtte tilbyr også kurs innen alle fagområder, se Kurs. Vi påtar oss også mer skreddersydde kurs etter avtale.

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Regional forskningsstøtte? Klikk her for å melde deg på.

Organisasjon

Regional forskningsstøtte ledes av Kristin Bjordal og omfatter følgende avdelinger:

 

 

Regional forskningsstøtte

Kristin Bjordal

Clinical Trials Unit (CTU)

Jon Borgaard

Rådgivning og tjenester i alle stadier av en klinisk studie

 • Monitorering
 • Datahåndtering
 • Statistikk
 • GCP
 • Helseøkonomi
 • PROM

Administrativ forskerstøtte

Peder Utne

Rådgivning og veiledning innen

 • Internkontroll for forskning
 • Forskningsetikk og -jus
 • Avtaleinngåelse
 • Ekstern finansiering
 • Publisering
 • Rapportering
 • Oppdragsstudier og industrisamarbeid

Biobank- og registerstøtte

Dominic A. Hoff

Registre og forskningsbiobanker

 • Planlegging
 • Formalisering
 • Etablering
 • Drift

Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE)

Arnoldo Frigessi

Veiledning innen

 • Valg av design og metode
 • Statistiske og epidemiologiske analysemetoder

Avdeling for Komparativ Medisin (KPM)

Henrik Rasmussen

Fagkompetanse på alle aspekter ved dyreforsøk