Forskningsportalen i HSØ

Forskningsportalen ble tilgjengelig for forskere i Helse Sør-Øst i desember 2022. Sykehuspartner melder at det vil bli en gradvis utrulling av løsningen i HSØ.

Drift, support og forvaltning av forskningsportalen i Helse Sør-Øst ivaretas av Sykehuspartner. Dette sikrer helhetlig oppdatering og vedlikehold av infrastruktur og gir bedre forutsetning for å holde sikkerhetstrusler ute. Sykehuspartner har opprett en e-postboks for håndtering av spørsmål eller avklaringer vedrørende Forskningsportalen: forvaltning.forskningsplattform@sykehuspartner.no

Portalen/plattformen vil gi forskere i regionen sikrere tilgang til IKT-tjenester i deres forskningsprosjekter. Portalen skal gjøre det mulig å starte, gjennomføre og avslutte forskningsprosjekter ved blant annet å levere server- og lagringskapasitet og samhandling på tvers av helseforetakene i regionen.

Forskning er sentralt i helseforetakenes utviklings- og innovasjonsarbeid. Bakgrunnen for å etablere forskningsportalen er basert på behovet for et felles sted i Helse Sør-Øst som forenkler tilgangen til IKT-tjenester forskere trenger i sitt arbeid.  Det innebærer blant annet:

  • Microsoft Teams, et kommunikasjons- og samhandlingsverktøy som muliggjør chat, videomøter, arbeidsrom og annen kommunikasjon innenfor sikre rammer.
  • Prosjektområde, samler informasjon om prosjektet og tilbyr ikke sensitiv dokumenthåndtering for formelle prosjekter. 
  • Forskerarbeidsflate, er en personlig virtuell arbeidsflate for forskere, som gir tilgang til forskningsprogrammer avtalt av ditt helseforetak, samt mulighet for å selv installere annen tilgjengelig programvare.
  • Datalagringsområde, gir prosjektet større lagringskapasitet med back-up. 
  • Virtuelle maskiner, gir prosjektet serverkapasitet med back-up for økt prosesseringskraft.
  • Filsluse, et filflyttingsverktøy som transporterer informasjon på tvers av helseforetakene, både i og utenfor Helse Sør-Øst og til klarerte eksterne partnere. ​

For tilgang til startside med utvidet informasjon og for bestilling av tilgang til Forskningsportalen: Forskningsportalen i Helse Sør-Øst - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)