Forskningsportalen i HSØ

Denne siden er under utvikling!

Når Forskningsportalen i HSØ åpner for bruk høsten 2022, så skal portalen/plattformen gi forskere i regionen sikrere tilgang til IKT-tjenester i deres forskningsprosjekter. Portalen skal gjøre det mulig å starte, gjennomføre og avslutte forskningsprosjekter ved blant annet å levere server- og lagringskapasitet og samhandling på tvers av helseforetakene i regionen.

Forskning er sentralt i helseforetakenes utviklings- og innovasjonsarbeid. Bakgrunnen for å etablere forskningsportalen er basert på behovet for et felles sted i Helse Sør-Øst som forenkler tilgangen til IKT-tjenester forskere trenger i sitt arbeid.  Det innebærer blant annet:

  • Et kommunikasjons- og samhandlingsverktøy som muliggjør chat, videomøter og annen kommunikasjon innenfor sikre rammer
  • Mer prosesseringskraft og større lagringskapasitet, rask bestillingsrutiner og leveranse av servere og datalagringsområder
  • Mulighet for forsker å innstallere programvare selv på dedikert prosjektområde i Portalen
  • Mulighet for innlogging til løsningen fra intern og ekstern enhet (også fra privat PC/MAC) 

Tidligere måtte forskeren gjennom lange anskaffelser for særskilte hardwareløsninger til hvert enkelt prosjekt, noe som forsinket forskningsarbeidet.

Forskningsportalen skal gi forskeren en sentralisert og sikker inngang til dedikerte områder for ulike prosjekter. Sikre prosjektområder gir forskeren muligheter for å bearbeide data og dele dem med kolleger ut fra roller og oppgaver. Det blir også enklere å hente inn eller sende ut data til andre forskere utenom Helse Sør-Øst via en fil-sluse. 

Forskningsportalen er en løsning som er bygget spesielt for forskere, der de selv kan bestille verktøy for lagring, samhandling og bearbeiding av materialet, inkludert analyser. Forskeren kan for eksempel bestille et prosjekt og en forskningsarbeidsflate, og etter hvert utvidet datalagringsområde eller mer serverkapasitet.  

Drift, support og forvaltning av forskningsportalen i Helse Sør-Øst ivaretas av Sykehuspartner. Dette sikrer helhetlig oppdatering og vedlikehold av infrastruktur og gir bedre forutsetning for å holde sikkerhetstrusler ute. 

Vil du vite mer om hvordan forskningsportalen fungerer så finnes det informasjon og en introduksjonsvideo på følgende lenke Forskningsportalen i Helse Sør-Øst - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)