Forskningsportalen i HSØ

Forskningsportalen blir tilgjengelig for forskere i Helse Sør-Øst fra og med mandag 5. desember 2022. Sykehuspartner melder at det vil bli en gradvis utrulling av løsningen i HSØ.

Drift, support og forvaltning av forskningsportalen i Helse Sør-Øst ivaretas av Sykehuspartner. Dette sikrer helhetlig oppdatering og vedlikehold av infrastruktur og gir bedre forutsetning for å holde sikkerhetstrusler ute. Sykehuspartner har opprett en e-postboks for håndtering av spørsmål eller avklaringer vedrørende Forskningsportalen: forvaltning.forskningsplattform@sykehuspartner.no

Portalen/plattformen vil gi forskere i regionen sikrere tilgang til IKT-tjenester i deres forskningsprosjekter. Portalen skal gjøre det mulig å starte, gjennomføre og avslutte forskningsprosjekter ved blant annet å levere server- og lagringskapasitet og samhandling på tvers av helseforetakene i regionen.

Forskning er sentralt i helseforetakenes utviklings- og innovasjonsarbeid. Bakgrunnen for å etablere forskningsportalen er basert på behovet for et felles sted i Helse Sør-Øst som forenkler tilgangen til IKT-tjenester forskere trenger i sitt arbeid.  Det innebærer blant annet:

  • Et kommunikasjons- og samhandlingsverktøy som muliggjør chat, videomøter og annen kommunikasjon innenfor sikre rammer
  • Mer prosesseringskraft og større lagringskapasitet, rask bestillingsrutiner og leveranse av servere og datalagringsområder
  • Mulighet for forsker å innstallere programvare selv på dedikert prosjektområde i Portalen
  • Mulighet for innlogging til løsningen fra intern og ekstern enhet (også fra privat PC/MAC) 

Tidligere måtte forskeren gjennom lange anskaffelser for særskilte hardwareløsninger til hvert enkelt prosjekt, noe som forsinket forskningsarbeidet.

Forskningsportalen skal gi forskeren en sentralisert og sikker inngang til dedikerte områder for ulike prosjekter. Sikre prosjektområder gir forskeren muligheter for å bearbeide data og dele dem med kolleger ut fra roller og oppgaver. Det blir også enklere å hente inn eller sende ut data til andre forskere utenom Helse Sør-Øst via en fil-sluse. 

Forskningsportalen er en løsning som er bygget spesielt for forskere, der de selv kan bestille verktøy for lagring, samhandling og bearbeiding av materialet, inkludert analyser. Forskeren kan for eksempel bestille et prosjekt og en forskningsarbeidsflate, og etter hvert utvidet datalagringsområde eller mer serverkapasitet.  

For mer informasjon og for bestilling av tilgang til forskningsportalen: Forskningsportalen i Helse Sør-Øst - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)