Oppdragsforskning og industrisamarbeid

OUS har som mål å legge til rette for oppdragsforskning og industrisamarbeid. I lenkene nedenfor finner du informasjon om prosessen for oppdragsforskning fra planlegging til avslutning. Her vil du også finne lenker til relevant informasjon og rutiner for annet forskningssamarbeid med industri.

I Helse Sør-Øst er det Inven2 som ivaretar den administrative prosessen og håndtering av avtaler med industrien.

For OUS er ansvar og prosedyre for kliniske studier på oppdrag fra industri beskrevet i eHåndboken.

Det er også utarbeidet en egen veiledning for oppdragsforskning i OUSsom du kan laste ned her.