Avslutning

Økonomisk sluttoppgjør

Etter avsluttet studieaktivitet i henhold til avtale, er Inven2 ansvarlig for økonomisk avslutning av studien, herunder:

  • Sørge for avsluttende fakturering til oppdragsgiver
  • Sørge for sluttoppgjør og fordeling av gjenstående inntekter i studien
  • Sørge for informasjon til prosjektleder, avdelingsleder og økonomileder om at det ikke vil være flere inntekter i studien

Sykehusenes nettsider/helsenorge.no

Prosjektleder skal sende melding til post.kommunikasjon@ous-hf.no for å registrere studien som avsluttet i Helsenorge.no og sykehusets nettsider.